Bendrosios saugumo ir naudojimo taisyklės

blog_img1

Pagrindiniai saugumo reikalavimai:

 • Fitingiai netinka pastoliams !
 • Montuojant konstrukcijas kur yra pavojus susižeisti - bus nežinomos apkrovos, vibracija, aukšta konstrukcija ir t.t. Visada pasitelkite į pagalbą specialistus dėl apkrovų įvertinimo ir projekto parengimo.
 • Vertikalūs vamzdžiai turi būti ištisiniai - atšakoms naudokite užmaunamas veržiamas jungtis. 
 • Kai nauja konstrukcija pritvirtintama prie pagrindo ar kitos konstrukcijos, reikia patikrinti pagrindą ar kitą konstrukciją, siekiant įsitikinti, kad jos būklė ir mechaninės savybės yra tinkamos papildomoms projektinėms apkrovoms.
 • Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas neįprastai ėsdinančioms aplinkoms arba vietoms, kuriose gali būti ciklinės apkrovos ar vibracija.
 • Tarpkampių jungiamosios detalės neturi būti suvirinamos.
 • Norint įvertinti veržiamų fitingių sistemos tinkamumą konkrečiai paskirčiai, reikia atidžiai atsižvelgti į galimas maksimalias apkrovas iš viršaus ir visų kitų krypčių. Atsižvelgiant į numatomą paskirtį, gali tekti apsvarstyti papildomas konstrukcijos pritvirtinimo priemones ar rinktis didesnio skersmens vamzdžius ir jungtis.
 • Turėtų būti kruopščiai pagalvota projektuojant ir montuojant, kad būtų sumažinti galimi vandalizmo atvejai. Įvertinant papildomų atramų ir tvirtinimo vietų skaičių.

 

Bendrosios montavimo taisyklės

 • Jungiamąsias detales visada saugokite sausose sąlygose.
 • Saugodami, montuodami įsitikinkite, kad jungiamosiose dalys  ir vamzdžiai yra švarūs
 • Visada įsitikinkite, kad priveržimo varžtai yra nukreipti į jungiamąją detalę taip, kad aštrus priveržimo varžto galas būtų nukreiptas į vamzdį.
 • Norint gauti optimalias priveržimo sriegio slydimo apkrovas, priveržimo varžtą reikia priveržti iki 40 Nm,  tam gali prireikti veržliarakčio su dinamometru. Įsitikinkite, kad ši 40 Nm apkrova neviršijama.
 • Dėl estetinių priežasčių, jei įmanoma, pritvirtinkite jungiamąsias detales varžtais, nukreiptais į mažiau matomas puses. Norėdami sumažinti lietaus vandens sulaikymą, jungiamąsias detales nukreipkite varžtais žemyn arba horizontaliai.
 • Visada įsitikinkite, kad gatavoje konstrukcijoje nėra aštrių briaunų ar iškyšų.
 • Nebandykite modifikuoti jungiamųjų detalių.
 • Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo veržiamų jungčių jungiamųjų detalių naudojimo. Taip pat nesant specialistų vertinimo konstrukcijos tinkamumo naudojimui - nėra projekto su apkrovų skaičiavimais, tvirtinimo vietų skaičiumi ir kitais parametrais. Kurie užtikrintų saugų, patikimą ir ilgalaikį konstrukcijos eksploatavimą.
 • Rekomenduojama vamzdžių galus po nupjovimo ir prieš dedant į jungtį apdoroti gruntu arba dažais.